Politică de confidențialitate

I. Dispoziții generale

Această politică de confidențialitate este aplicabilă GENERAL GROUP ITRO SRL. GENERAL GROUP ITRO SRL va prelucra datele cu caracter personal, respectând prevederile din acest document și legislația aplicabilă în vigoare.

Politica de confidențialitate are ca scop informarea dvs. despre modul în care GENERAL GROUP ITRO SRL colectează, utilizează și dezvăluie datele personale pe care le primește de la utilizatorii site-ului Windowsandmore.ro, precum și ce date prelucrează, de ce și ce anume se întâmplă cu ele că urmare a desfășurării unei relații cu Windowsandmore.ro.

Adresa sitului web este: http://windowsandmore.ro.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se poate realiza in mod legal numai daca se bazeaza pe unul dintre temeiurile juridice prevazute la art. 6 alin. (1) din Regulament general privind protecția datelor 2016/679 („GDPR”), respectiv:

 1. consimtamantul persoanei vizate;
 2. prelucrarea este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract;
 3. prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei obligatii legale;
 4. prelucrare este necesara pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 5. prelucrare este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau care rezulta din exercitarea autoritatii publice cu care este investit operatorul;
 6. prelucrare este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de operator sau de o parte terta, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate.

Datele cu caracter personal transmise prin intermediul acestui Site și/sau colectate prin alte mijloace sau din surse publice vor fi utilizate în scopurile specificate în această Politică de Confidențialitate. În funcție de relațiile pe care le avem sau dorim să le avem cu dvs., putem folosi datele dvs. personale în următoarele scopuri:

Utilizarea Site-ului:

 • În scop statistic (identificarea numărului de minute, pagini vizitate, stabilirea numărului de utilizatori/vizitatori, analizarea serviciilor achiziționate – tipologia, structura, valoarea acestora etc);
 • În scop financiar (stabilirea rezultatelor financiare globale, a valorii serviciilor achiziționate, eficientizarea activității de business, stabilirea unor prețuri competitive sau structuri de preț adecvate etc);
 • În scop de marketing (evaluarea comunicării de marketing a GENERAL GROUP ITRO SRL personalizarea produselor oferite, promovarea de noi produse etc);

Datele cu caracter personal ce pot fi colectate: nume, prenume, adresă de e-mail, telefon, date privind adresa ip (Internet Protocol), date comunicate de browser dvs., date de înregistrare. Totodată, dacă aplicați în scopul recrutării, putem colecta date ce se regăsesc în mod uzual în Curriculum Vitae. Datele colectate în scopul recrutării nu vor fi păstrate mai mult de 3 ani de zile.

GENERAL GROUP ITRO SRL poate prelucra și alte informații pe care ni le puteți transmite prin intermediul Site-ului cu scopul formulării unei solicitări sau a transmiterii de date prin telefon, e-mail sau rețele sociale.

Utilizarea, gestionarea și mentenanță acestui site web,  implică stocarea de cookie în baza art. 6 alin. (1) literele a) și f) din Regulamentul GDPR, astfel cum a fost precizat și în secțiunea II Scopuri, temei legal și categorii de date cu caracter personal.

În temeiul art. 6 alin. 1 litera a) Regulamentul GDPR putem prelucra datele dvs. pentru desfășurarea activităților de marketing și publicitate, inclusiv transmiterea de newsletter, ca urmare a abonării. Aveți posibilitatea de a renunța la primirea oricărui sau a tuturor buletinelor informative, materialelor de marketing sau promoționale și alte informații de la Windows&More, urmând linkul de dezabonare sau instrucțiunile furnizate în orice comunicare pe e-mail pe care o trimitem. Colectarea consimțământului în acest scop se face în mod uzual, prin intermediul Site-ului, prin bifarea căsuței din formularele disponibile. În cazul dezabonării de la newsletter, poate să existe un termen de până la 72 de ore în vederea procesării cererii, termen în care este posibil să primiți în continuare informări sau comunicări. Dezabonarea de la newsletter nu echivalează cu încetarea transmiterii oricăror altor comunicări. 

Interacționăm prin intermediul mai multor rețele, cum ar fi Facebook, Instagram, LinkedIn, Google. În timpul în care utilizați acest serviciu, browserul dvs. se va conecta automat la rețeaua socială respectivă și vă va transmite adresa IP și alte informații, cum ar fi cookie-urile, dacă ați vizitat anterior platforma respectivă. Pe cât posibil, evităm acest tip de transfer de date până în momentul în care interacționați direct cu una dintre aceste platforme. Făcând clic pe simbolul corespunzător (de exemplu, sigla Instagram), indicați că doriți să comunicați cu platforma pe care ați selectat-o (în acest caz, Instagram) și sunteți de acord că informațiile despre dvs., cum ar fi adresa dvs. IP, să fie transmise către această rețea de socializare. Plug-în-ul stabilește o conexiune directă între browserul dvs. și serverele respectivelor rețele sociale. Nu avem nicio influență asupra tipului și dimensiunii datelor pe care plug-în-ul le transferă pe serverele de socializare.

Drepturile persoanelor vizate Extras din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind liberă circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

 • Art. 13: Informaţii care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la persoană vizată
 • Art. 14: Informaţii care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obţinute de la persoană vizată
 • Art. 15: Dreptul de acces al persoanei vizate
 • Art. 16: Dreptul la rectificare
 • Art. 17: Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)
 • Art. 18: Dreptul la restricţionarea prelucrării
 • Art. 19: Obligaţia de notificare privind rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal sau restricţionarea prelucrării
 • Art. 21: Dreptul la opoziţie
 • Art. 22: Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

Mai multe informații despre drepturile dvs. și modul de exercitare le puteți regăși la următorul link https://www.dataprotection.ro/

Pentru a vă exercită drepturile prevăzute de Regulamentul GDPR, puteți trimite o cerere scrisă la sediul nostru sau la adresa de e-mail OFFICE@WINDOWSANDMORE.EU.

Prezenta politica privind protecția datelor cu caracter personal a fost realizată în luna martie 2023. Modificarea sau actualizarea ei se poate produce periodic, o asemenea modificare fiind afișată pe website. 

În cazul în care nu sunteți mulțumit de soluționarea unei cereri privind exercitarea unui sau mai multor drepturi, menționăm că aveți dreptul să formulați o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.